In my quiet neighbourhood last night

I was falling asleep last night when I heard a sound that didn’t fit the usual noise from the street outside. The smell of exhaust fumes along with the sound of a engine was in fact firemen outside my window trying to break the windows of a car that had smoke coming out of it. There was no one in the car. They managed to break the windows and turn out the fire. There were policemen as well and my quiet street was suddenly not so quiet anymore. I think that someone simply forgot to stub out their cigarette properly. Makes me think of the importance of caution with candles and the fact that everyone should have a firealarm installed at home, it is a cheap life insurance.

När jag höll på och somna igår natt så hörde jag ett ljud som inte passar in de vanliga ljuden som jag är van vid från gatan utanför. Lukten av avgaser tillsammans med ljudet av en motor visade sig vara brandmän som försökte ta sönder bilfönstren på en rökfylld bil. Det fanns ingen i bilen. De lyckades ta sönder fönstren och släcka elden. Det var polismän också och min lugna gata var inte så lugn längre. Jag tror att någon helt enkelt glömt bort att fimpa sin cigarett ordentligt. Detta får mig att tänka på hur viktigt det är att vara försiktig med stearinljus och det faktum att alla borde ha brandalarm hemma, det är en billig livförsäkring.

French firemen and their car. Franska brandmän och deras bil.
Breaking the windows and turning out the fire. Tar sönder bilfönstrena och släcker elden.
The day after...Dagen efter...