Feedback från en kund om vår spådam Ariel

ArielBerlin"Ariel er den spådamen jeg har forholdt meg til de siste årene fordi jeg vet hun er ærlig og forsøker ikke å forskjønne det hun ser. Hun har klar uttalelse og sier kun det som hun føler er riktig, selv om det ikke alltid det man ønsker å høre. Siste gang hun spådde for meg var jeg veldig usikker på fremtiden, både angående mitt forhold med min samboer og livet generelt. Hun hjalp meg å få perspektiv på enkelt ting som foregikk rundt meg og sa at jeg ville møte en ny person som var mye likere meg en min daværende samboer. Det var ikke før en noen måneder senere at jeg så tilbake at ting hadde utviklet seg slik hun fortalte og hadde jeg møtt en ny mann jeg følte hadde mer forståelse for hvem jeg er og for mine behov."

/Rakel