Alvas astrologiska analys – December

Alvasastrologiskabild2018Nordens bästa spådam spåkone synsk tarot klarsynt

December började inte väldigt bra när det gäller Skorpioner eller de med starka Skorpionaspekter i sina horoskop. Mellan den 2:a t.o.m den 6:e December skulle du helst vara vaksam på vad du sa och hur du sa det samt hur du uppfattade det som sas till dig eftersom det var en tid som kunde leda till missupfattningar och kanske även till hämndlystnad som ett resultat av sårade känslor och ord som missuppfattas eller yttrycks på fel sätt. Hemligheter som dyker upp till ytan kan skaka om rejält i relationer. Detta gäller också Oxar och då är det särskilt en liten varning på plats som handlar om att hålla sig till sanningen oavsett vad en tredje part säger eller vill. Det är en tid fylld av känslor vilket är bra men det gäller att välja rätt tidpunkt för att agera ifall du vill nå fram till den där speciella personen eller få andra positiva svar på något meddelande som du väntar på. Efter den 6:e December är det mycket bättre tider som följer men du bör fortsatt tänka att lösningen på vissa av dina problem kanske finns i ett nytt sätt att tänka eller agera på än hur du brukar göra. Fundera över detta så hittar du säkerligen vägen som leder till framgång.

När det gäller Fiskar eller de med starka Fiskaspekter i sina horoskop så är December en tid av intuition som är på topp, sanndrömmar, kreativitet och attraktion. Du möter kanske någon som tar dig med storm och du känner dig öevrväldigad med alla känslor som dyker upp. Var vaksam på överdrifter eftersom din själ kanske inte tar hänsyn till din kropp som behöver vila och rutiner. Om du har en kreativ sysselsättning så är det rätt tid till att agera och ge allt du har nu för framtida framgångar. Om du tar vara på det du är bra på under December så kommer du kunna skörda frukterna av det under 2019, tänk på det.

Från och med den 13:e December och framåt så kommer Skyttar och de med starka Skyttaspekter att få klarhet gällande saker som kanske har idealiserats lite väl mycket. Du ser saker och ting som de är och inte så som du skulle vilja att de var. Detta leder fram till att du kan agera med full styrka med att fullfölja dina drömmar och materialisera dine idéer! Du känner att du blir förstådd och att du lyckas nå fram till människor. Framgång i det som har med kommunikation att göra med andra ord. Detta kommer att vara en tid då du gör stora karriärssteg eller lär dig något nytt som du kommer att ha nytta av på ett väldigt djupt plan. Undvik att överanalysera saker och ting dock för då kan saker och ting rusa iväg lite väl mycket.

När det gäller Kräftor eller de med starka Kräftaspekter i sina horoskop så är helgen den 22:a-23:e December en mycket speciell helg då din intuition och kreativitet är på topp. Du kan skapa det där extra under den helgen, du har alla goda makter med dig. Det är magiskt på alla sätt och vis. Dina nära relationer påverkas av detta och då förhoppningsvis på ett mycket bra sätt men det finns en varning här och det är att inte störa den Kräftstyrde under den kreativa processen för då kan humöret svikta snabbt. Det är en hyperkänslig helg där du känner, ser och upplever livet som mycket levande och starkt. Alla sinnen är öppna för livets rytm och själens djup. Kom ihåg att den yttre världen kanske inte förstår hur du känner och vad du upplever så tänk efter en gång extra innan du eventuellt snäser av någon som stör dig i din kreativa bubbla!