Vi gillar Söndagar – We like Sundays

Happy Watson

En nära barndomskamrat brukade alltid vara deprimerad på Söndagar. Varje Söndag sa hon “Jag hatar Söndagar, då är man deprimerad”. Tyvärr så satte det sina spår och varje Söndag under flera års tid blev jag påmind av hennes ord och sinnestämning. Särskilt de där regniga Söndagarna som vi hade en hel del av i Sverige vill jag minnas. Jag har för länge sen brytit den negativa känslan på Söndagar efter att jag mötte en annan vän som inte alls tyckte att Söndagar var tråkiga. Söndagarna blev istället glada dagar. Det kan vara värt att tänka på när det gäller andra saker i livet som man kanske lärt sig att se negativt på utan att det negativa egentligen finns där förutom i ens egna uppfattning om det. Ett gott exempel är Watson som alltid är glad oavsett veckodag. Ha en jättebra Söndag kära läsare.

A close childhood friend was always depressed on Sundays. Every Sunday, she said “I hate Sundays, that’s when one is depressed.” Unfortunately, it had a bad impact on me and every Sunday for years, I was reminded of her words and mood. Especially those rainy Sundays that we had a lot of in Sweden, stays in my memory. I have since a long time now got rid of the negative feeling on Sundays after I met another friend who didn’t think at all that Sundays were boring. Sundays became happy days instead. It can be worth to think about it concerning other things in life that one may have learned to look negatively at without it being negative in itself, except one’s own perception of it. A good example is Watson who is always happy whatever day of the week. Have a great Sunday dear readers.