Tyst dag idag – Quiet day today

Kära vänner,
Undrar vad ni alla gör idag? Det är väldigt tyst på linjerna idag och även med de skriftliga förfrågningarna. Det som brukar hända efter en lugn dag som idag är att ni alla ringer och mailar samtidigt så jag räknar med att den stora vågen är på väg hit snart. Under tiden låter jag mina kort vila under två stenars beskydd:)/Alva

Dear friends,
Wonder what you are all doing today? It is very quiet on the lines and with the reading requests. Usually what happens after a quiet day like this is that you all call and write the same time instead so I expect the big wave coming my way soon. In the mean while I let my cards rest under the protection of two stones:)/Alva