Tid

AlvaMay2016Kära läsare,
Då var Maj över. Våren 2016 är officiellt över. Hann ni med det ni skulle göra innan sommaren? Om inte så är det ingen fara, tid är relativt och tid kan vara till en nackdel och till en fördel eller hur? Det handlar om hur man förhåller sig till den och hur man kan förhålla sig till den. Alla kan förhålla sig till livet och även till tiden på sitt sätt, men på olika sätt. Förutsättningarna är olika men de finns där vill jag tro och tror på. Även om Maj 2016 nu är ett minne blott eller en bild som man kan se på men aldrig uppleva igen, så fanns den där och är lika levande nu som då men plötsligt är det upp till en själv att hålla det vid liv. De som upplever att tiden inte räcker till kommer att känna att de anpassar sig efter tiden eller underkastar sig den, de som har tid mer än andra kan kanske laborera lite mer med uppfattningen om själva rollfördelningen till tid. Är man alltid i underläge i förhållande till tiden? Kanske inte ur ett perspektiv där tiden är relativ och i situationer där tiden är ens vän. I vissa sammanhang så är tiden en bra tröst och i andra sammanhang är den kanske en fiende men i slutändan kanske det ändå går att höja sig över tiden på ett sätt, man blir en rebell och vägrar helt enkelt underkasta sig något så uppenbart och så oundvikligt. Jag gillar tanken kring att inte behöva underkasta sig något och att kunna skapa sin egna frihet, oavsett vad världen utanför gör eller är och jag vill behålla det så. Bilden är tagen den 31:a Maj på ett brasserie, några timmar innan den 1:a Juni 2016 tog över.