Spådamen Ida slutar på linjen p.g.a tidsbrist

RWS_Tarot_19_Sun

Alva beste spåkone
Vår spådam Ida tackar för sig och slutar på linjen eftersom hon inte hinner med att vara inloggad på linjen då hennes studier och andra jobb tar för mycket tid. Vi tackar henne för den tid som varit och därmed finns det en ledig plats för en ny spådam som känner sig manad att söka. Maila mig här vid intresse.

/Alva