Saturday in pictures – Lördagen i bilder

Reading corner - Läshörna

Changed the color a little in the dining room - Bytte lite färg i matsalen

Watson trying to figure the reflection - Watson försöker att förstå reflektionen
Best friends stay stick to each other - Bästa vänner håller ihop