Om Ariel

Ariel new 2Ariel (Norge)

Når jeg var rundt elleve år gammel ble jeg interessert i spiritisme, det åndelige og om det er et liv etter døden. Jeg hadde alltid følt en uforklarlig tilstedeværelse rundt meg, som om jeg ikke var alene og at det var noe som våket over meg.

Min far arbeidet som psykiater i Norge og jeg bodde store deler av barndommen min der. Hans utdanning og arbeid var veldig tradisjonell men han la merke til min interesse, og gav meg bøker om spiritisme og reinkarnasjon. Dette åpnet øynene mine for det alternative.

Man kan si at denne interessen ligger i familien, min tante var synsk og min farfar var en av grunnleggerne til sjeleforskningsinstituttet på Island. Sjeleforskningsinstituttet omhandler ting som har med det åndelige og det alternative å gjøre, alt fra mediumer, alver og UFO-fenomener. Mine besøk dit hadde en stor innvirkning på meg da jeg flyttet tilbake til Island som tenåring.

Jeg begynte og utvikle et sterkere forhold med mine egne veiledere fra den andre siden, noe som har hjulpet meg enormt igjennom mine vanskeligheter i livet. Jeg bruker nå mine evner og intuisjon til å spå i tarot og prøver å hjelpe andre så mye jeg kan.

Ring meg på 829 95 466 (Norge) (kr 26,00/min).

Skjema finner du på www.medium-alva.com