Ny vecka

Kära läsare,
Vi närmar oss en ny vecka och månen går in i Vattmannen vilket leder till ett oförutsägbart känsloliv som kan svänga beroende på yttre och inre faktorer, man kan likna det med vädret här i Paris i Juni….En måne i Vattumannen är sällan neutral även om den kan verka vara det för en liten stund, oftast så bär den åt ett eller ett annat håll, den är föränderlig och den är svår att analysera eftersom den inte riktigt vill bli analyserad, verkar detta märkligt eller svårt att förstå? Ja men precis, det är så månen i Vattumannen ter sig, vi tar det för vad det är och hoppas på det bästa för saker som är svåra att förstå måste ibland tas för vad de är.