När katten springer bort

LindaKattungeiRamFör att förebygga att din katt springer bort finns det fler saker man kan göra, självklart kan katten ändå komma bort av olika anledningar, men det är ändå en större chans att katten håller sig på plats.

* Kastrering är A och O! Särskilt för hankatter, då de som okastrerade har stora revir som de utökar hela tiden. Honkatter blir lätt dräktiga och kan vilja gömma ungarna och kan bli instängd eller infångad i tron om att hon är hemlös.

Har man katter i avel är det självklart att de ska vara okastrerade, men då borde det ligga i ens eget intresse att hålla katten inne så att den inte tjuvparas/ blir tjuvparad.

* ID-märk din katt! Det finns få saker som är så tråkigt som att på ett katthem se en katt med ett halsband som uppenbarligen har ett hem, men man kan inte urskilja adress och telefonnummer. En tydlig ID-märkning eller chip-markering råder bot på detta direkt. En ID-märkning i örat kan bli otydlig med åren så be gärna en vän försöka urskilja markeringen om du är osäker på hur tydlig den är och i tveksamma fall kan det vara bra att chip-märka en katt med otydlig öronmärkning. Båda markeringarna syns tillsammans i registret så de är den största chansen om någon att man får hem en katt. Man kan registrera sin katt hos både SKK och Sverak. Det är kostnadsfritt hos Sverak och kostar 130kr hos SKK. En engångssumma som är väl värt det. Ett starkt tips är att ha katten registrerad i båda registren.

* När man introducerar en katt för ett nytt hem är det viktigt att inte släppa ut katten för tidigt. Ha gärna katten inne tills den känns hemma och när du väl börjar släppa ut den, ge den gärna möjlighet att få komma in när den vill. Släpp helst inte ut katten förän du fått hem registreringspapprena från ID-märkningen eller innan katten är försäkrad och har fått alla sina sprutor.

* Har man en utekatt säger lagen att man ska ha den under uppsikt, detta förstår alla som har utekatter, är omöjligt. Däremot kan man prata med grannar och berätta hur katten ser ut och säga att är det något som de undrar eller om de ser något som hänt katten, kan de kontakta dig. Detta skapar inte bara en tryggare miljö för din katt, utan även en trevligare grannsämja.

* Ett halsband på katten, utöver ID-märkning, är alltid ett bra tips. Gärna ett med reflex om du bor vid en väg, samt att du ser till att telefonnummer och namn syns tydligt i halsbandet. 

* Om du ska resa bort och lämnar katten i händerna på en kattvakt, se till så att kattvakten är införstådd med de vanliga rutinerna och att, om katten flyttas till vaktens hem, den hålls inne. Vissa katter försöker ta sig hem när de placeras i andra bostäder så detta är väldigt onödigt om det kan undvikas. Katten kan även jagas bort om den inkräktar på andra katters revir. Det bästa för katten är egentligen att någon passar den i sin hemmiljö.

* Om du har innekatt så är det alltid ett bra tips att näta in balkong/uteplats och att hålla koll på öppna fönster så att katten inte lyckas smita ut den vägen. Det finns även en lag som säger att om katten vistas ensam på en balkong som finns belägen mer än fem meter över marken så ska den vara innätad (http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/hundarochkatter/skotselochtillsyn/saskoterdudinkatt.4.207049b811dd8a513dc80001987.html) för att förhindra olyckor.

Källa: https://www.facebook.com/pages/Hj%C3%A4lp-katter-hitta-hem-igen/187732564625249?sk=notes