Med intuitionen och det sjätte sinnet som verktyg

moon

Kära läsare,
Här kommer tankar kring vad intuitionen kan ha för betydelse i våra liv. Intuitionen, i sig självt är ett abstrakt begrepp som de flesta av oss dock har en uppfattning om vad det är. Vissa tror på den och andra inte. Den mer vetenskapligt lagda personen skulle kunna hitta orsaker som inte är så abstrakta för att förklara vad intuition är. Denne skulle kunna säga att det handlar om en överlevnadsinstinkt.

Kanske är det reptilhjärnan som fångar upp signaler långt före den medvetna delen av hjärnan gör det. Det är ju som så att den delen av vår hjärna som styr både hjärta, mage och alla andra "automatiska" funktioner i kroppen även är den del som får oss att reagera på faror och även signalera ifall det är en trygg miljö eller inte. Därefter följer en en hel kemiska reaktioner som anpassar oss till situationen (ex. adrelanin för att göra kroppen beredd på flykt).

Sen finns det ju sådant som kan bli svårare att förklara vetenskapligt och det är där många människor väljer att antingen tro på intuitionen eller att inte göra det. Det är lätt att utesluta något som man inte kan förklara och säkerligen är det på ett vis tryggt att sortera bort sådant som hamnar i ingemansland när det gäller att förklara vad något egentligen är. Människor som kan se platser och besriva dem i detalj utan att fysiskt befinna sig där, någonsin varit där och utan att se platsen via en kamera etc är exempelvis något som blir väldigt svårt att förklara enligt vår tids syn på vad vetenskap är. Dock så används dessa personer med så kallad ESP eller "Extra-Sensory Perception" av bl.a. FBI vilket visar på att det inte enbart är något som används i rent alternativa sammanhang.

En tanke som jag har är att eftersom vi är en del av "allt" (se på naturen och kretsloppet som ett fysiskt exempel) så finns det säkerligen ett själsligt "allt" eller en närvaro som i ett samlat begrepp går att tyda och se på som en helhet. Tänk er hur jordklotet ser ut utifrån rymden. Det bli en helhet när perspektivet flyttas en bit bort. Likt när man målar en tavla, det där klassiska med att ta ett par steg tillbaka för att kunna se hur det ser ut utan att fokusera på detaljerna. Kanske är ESP, det sjätte sinnet och intuition förmågan att ändra perspektiv och att förflytta sitt sinne lite mer än vissa andra? Med detta sagt så tror jag ändå att de flesta av oss har den förmågan inom oss men att vissa inte vill eller tror att de kan. Andra kanske upplever det som ointressant eller för "flummigt".

Oavsett så är min uppfattning att det är väldigt spännande, intressant, stort, fascinerande och speciellt att kunna få jobba med detta såsom jag gör i mitt dagliga arbete med er. Jag tror också att vi kommer att komma en bra bit på väg under de kommande åren gällande detta med att kunna förklara vad det egentligen är eller inte är.

Önskar er alla en fin helg.

/Alva