Favorit i repris – Astrologiska noteringar baserade på samtal som jag haft med er

Kära läsare,
Sitter här vid havet i Marseille och skriver ner lite astrologiska noteringar baserade på de samtal jag haft med er under de senaste sju åren, här kommer sådant som jag lagt märke till och som kan vara värt att dela med sig med er. Kom ihåg att om ni har starka aspekter i era personliga horoskop med andra dominerande tecken i era personliga horoskop än era soltecken så kommer beskrivningarna inte att kännas helt korrekt för soltecknen utan då får ni läsa beskrivningen för det tecken som ni mest kan relatera till baserat på det personliga horoskopet.
Vädurar – Mina Vädurskunder har ofta ekonomiska eller andra materiella hinder som de kämpar med. De kvinnliga Vädurarna brukar också ställa frågor om komplicerade relationer och problematiken är ofta brist på tillit eller närhet till den de vill ha eller redan har en relation till. Det är ofta en kamp för dessa tecken innan de får vad de vill men de lyckas oftast uppnå sina mål men då är de redan fokuserade på nya utmaningar och de gamla problemen har de lagt bakom sig för detta är inte ett tecken som slösar tid på att älta det som har varit.
Oxar – Här har vi kärlekens tecken och för det mesta är det just hjärtat som ställer frågor om kärlek. Det kan handla om gamla relationer och om nya bekantskaper, det primära för detta tecken är att känna sig trygga i hjärtat och efter det kan andra saker vara viktiga. Mina Oxkunder är stadiga och varma och de en vilja av stål vilket innebär att de oftast får som de vill i sina liv och detta gäller särskilt alla kvinnor som är födda i detta tecken.
Tvillingar – Mina kära Tvillingkunder har ofta väldigt svårt att bestämma sig i alla möjliga situationer, saker och ting ställs emot varandra och tillsammans försöker vi komma fram till ett beslut. Även om kärleken tar stor plats i deras liv så är det även ofta andra saker som är minst lika viktiga för detta livliga tecken. En del Tvillingar som ringer eller skriver till mig dras med ångest eller oro och behöver hitta mer stabilitet och trygghet i sina liv.
Kräftor – Mina Kräftkunder har ofta frågor om varför människor behandlar dem på det viset som de gör. De ställer ofta frågor om när det kommer att ske stora förändringar eftersom de själva kanske har ett avvaktande sätt gentemot människor och situationer och vill helst se den andra parten agera innan de gör det. Mina Kräftkunder är väldigt lojala och personliga. Kräftorna är känslomänniskor och bubblar av både charmerande glädje och ibland har det åskväder över sig och då gäller det att vänta tills det passerar!
Lejon – Här har vi ett tecken som inte ställer diplomatiska frågor, frågorna är väldigt direkta och Lejonen förväntar sig svar som är tydliga och som besvarar deras frågor in i minsta detalj. Med Lejonen blir det ofta diskussioner där vi tillsammans analyserar olika situationer eftersom detta tecken är väldigt måna om att ta plats i en diskussion. Mina Lejonkunder är både underhållande och roliga att prata med och det leder oftast till långa samtal och jag har många kunder födda i detta tecken.
Jungfrun – Mina Jungfrukunder är till och med mer direkta än Lejonen och när de ringer eller skriver till mig så har de tänkt igenom sina frågor ordentligt känns det som. Frågorna kan handla om vadsomhelst men det är oftast frågor om den närmaste tiden eller om nuet. Mina Jungfrukunder lägger märke till detaljer och lyssnar noga på det jag säger och de bildar alltid en egen uppfattning om det som sagts efter våra samtal. Mina Jungfrukunder är  ofta fokuserade på hälsa.
Vågar – Vågar som ringer mig kan befinna sig i lugna och harmoniska tillstånd likt en liten stilla bäck men också som kraftigt stormande hav. Dessa tecken dras ofta in i situationer som de själva helst vill undvika men de har en benägenhet att attrahera personer som sticker ut eller utstrålar något utöver det vanliga men ibland kan dessa personer skapa en hel del turbulens genom de personer de möter vilket leder till att den lättpåverkade Vågen dras in i situationer som de helst borde undvika. Här kan det handla om allt möjligt men oftast är det komplikationer i kärlek som är den stora frågan för detta tecken.
Skorpionen – Mina Skorpionkunder är försiktiga till en början och när de väl börjar prata öppet om det som de har på hjärtat så är det ofta en hel del komplicerade kärleksrelationer som de försöker lösa. Det är ofta situatoner som skulle kunna platsa in i en kärleksroman med massvis av hemligheter och mystik. Mina Skorpionkunder är väldigt selektiva och de stamkunder jag har i detta tecken är väldigt lojala.
Skyttar – Skyttarna som ringer till mig är förhållandevis få faktiskt. Mina Skyttkunder är oftast personer som lever hektiska liv med mycket runtomkring och frågorna de ställer handlar oftast om lösa problem som hindrar dem från att göra det de vill göra. Dessa kunder upplever det som en utmaning att behöva vänta på saker och ting eftersom det blir ett hinder för dem att kunna agera och röra sig så pass fritt som de är vana vid. Många kvinnor födda i detta tecken har tyvärr erfarenhet av dåliga relationer där de inte har kunnat känna tillit till sin partner.
Stenbockar – Mina Stenbockskunder är väldigt olika varandra och jag har både de lite mer reserverade Stenbockarna som ringer och skriver till mig samt en del Stenbockar som är väldigt framåt och pratglada. Frågorna kan handla om vadsomhelst och här motbevisar verkligheten den stereotypa bilden av Stenbocken som extremt fokuserad på det materiella här i livet. Mina Stenbockskunder är vänliga och ger gärna positiv feedback vilket uppskattas! Detta är ett tecken som redan vid ung ålder bär på en hel del visdom och en del av mina yngsta kunder är födda i detta tecken.
Vattumän – Dessa intelligenta och fascinerande kunder är väldigt frågvisa och lätta att jobba med. De lyssnar noggrannt på vad jag har att säga och konsversationen flyter oftast på väldigt bra. DJag har en del stamkunder i detta tecken och frågorna handlar för det mesta om kärlek. Vattumännen fokuserar oftast på specifika frågor och gillar att analysera det mesta på djupet. Detta är personer med en mild och mjuk framtoning även om de innerst inne bär på en väldigt stark och dynamisk personlighet.
Fiskar – Här har vi många kunder som ställer frågor om andlig utveckling och om den inre världen. Fiskarna dras ibland med tvivel kring sig själva eller tvivel kring olika val som de står inför. De är också fokuserade på kärlek och ofta handlar det om någon som de i hemlighet beundrar eller har känslor för. De Fiskar som är i relationer som de trivs i ställer mest frågor om hälsa och om arbetsliv samt ekonomi. Mina Fiskkunder är oftast mediala och har en starkt utvecklad intuition.