Dagens Tarotkort – Tarot card of the day

Kära läsare,
Tänkte ta ett Tarotkort för dagen och det blev Knekt i svärd. Detta kan vara lugnet före stormen, ett meddelande eller ett agerande som leder till seger. De kreativa idéer man har kan leda långt, våga kämpa för att få det som du vill. Du har ordets, talets och skrivandets gåva. Ingen eller inget står i vägen för den som tror på sin sak. Med dessa ord önskar jag er en fin dag i kreativitetens anda.
/Alva

Dear readers,
Thought I’d pick a Tarot card for the day and got Knight of swords. This can be the calm before the storm, a message or an act that leads to victory. The creative ideas one has can being one far, dare to fight to get things the way you want them to be. You got the gift of the word, speech and writing. Nobody or nothing stands in the way for the one who believes in their thing. With these words I wish you a nice day in the spirit och creativity.
/Alva