Before the return of the clouds – Innan molnen återvänder

Enjoyed my breakfast outside this morning before the return of the clouds that are on their way to Paris again. Brought along the magazines Nära and Allers that I received in the post because I’m advertising in both this month. Hope you all enjoy the last days of August as well!

Avnjöt min frukost utomhus denna morgon innan molnen som är på väg till Paris återvänder igen. Tog med mig tidningarna Nära och Allers som jag fick skickat via posten eftersom jag annonserar i dem denna månad. Hoppas att ni också njuter av de sista Augustidagarna!