Andas rätt

Lär dig andas rätt

Det är inte oväsentligt hur du andas när du löper eller cyklar. Du orkar faktiskt längre om du andas på rätt sätt. När du ägnar dig åt konditionskrävande motion i raskt tempo, som t ex löpning, cykling och aerobics, är det viktigt att du andas regelbundet och ända ner i mellangärdet varje gång. Det ger dig nämligen största möjliga mängd luft ner i lungorna och du kan fortsätta motionera längre utan att bli trött. Du ska ta några lugna, djupa andetag som går ända ner i magen och tänka på att andas ut all luften igen. Om du inte använder din andning optimalt blir inte lungorna av med all koldioxid. Det betyder att koldioxiden stiger över det normala trycket på 40 mmHg och så kommer du att börja andas snabbare för att bli av med den överflödiga koldioxiden. Men då blir andningen samtidigt för ytlig. Därmed får du inte tillräckligt mycket syre och blir fortare trött. (källa: http://iform.se/traning/lopning/lar-dig-andas-ratt)